_PRINT 


ข่าว : พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด ๑/๖๐
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๐ เวลา ๑๓๓๐  พ.ท.พิเชษฐ์     ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๐ และได้ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ให้กับทหารกองประจำการที่ได้ผ่านการฝึกหลักสูตรครูทหารใหม่ โดยประกอบพิธี ณ
เมื่อวันที่ ๑๑  พ.ค.๖๐  เวลา ๑๓๓๐  พ.ท.พิเชษฐ์     ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่  ผลัดที่ ๑/๖๐ และได้ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ให้กับทหารกองประจำการที่ได้ผ่านการฝึกหลักสูตรครูทหารใหม่ โดยประกอบพิธี ณ ศาลาบัญชาการ ป.๓ พัน.๘ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.ณัฐกิจ ใยแก้ว
อ่าน 28 ครั้ง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:41:13:PM