_PRINT 


ข่าว : ร่วมต้อนรับ ผบ.พล.ร.๓
ร่วมต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ เวลา  ๐๙๓๐  พ.ท.พิเชษฐ์     ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘ ได้ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.สมชาติ   แน่นอุดร ผบ.พล.ร.๓ และคณะที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ โดยการรับฟังการบรรยายสรุป ( Borad Walk ) และได้พบปะ
เมื่อวันที่ ๑๖  พ.ค.๖๐  เวลา  ๐๙๓๐  พ.ท.พิเชษฐ์     ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘  ได้ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.สมชาติ    แน่นอุดร  ผบ.พล.ร.๓  และคณะที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่มการฝึกทหารใหม่ โดยการรับฟังบรรยายสรุป  ( Borad Waik ) และได้พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๐  เพื่อให้โอวาททหารใหม่  ณ  กองร้อย อวบ. ที่ ๒  ร.๘ พัน.๓  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.ณัฐกิจ ใยแก้ว
อ่าน 74 ครั้ง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:32:55:AM