_PRINT 


ข่าว : รับการตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัด ๑/๖๐
รับการตรวจการฝึกทหารใหม่
เมื่อวันที่  ๒๓ พ.ค.๖๐  เวลา  ๑๓๓๐  หน่วย ป.๓ พัน.๘ รับการตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๐ และสังเกตการณ์ฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" ( Hop to the Bodies Slams ) โดยมี พ.อ.ศักดิ์อุดมพร    คุ้มบุญ  หั
เมื่อวันที่   ๒๓  พ.ค.๖๐  เวลา  ๑๓๓๐  หน่วย ป.๓ พัน.๘ รับการตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๐  และสังเกตการฝึกทหารประกอบดนตรี  " ราชวัลลภเริงระบำ" ( Hop to the Bodies Siams ) โดยมี พ.อ.ศักดิ์อุดมพร    คุ้มบุญ  หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการฝึก กตฝ.สกฝ.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าชุดตตรวจ ณ ห้องประชุม มทบ.๒๓ และหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๘  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.ณัฐกิจ ใยแก้ว
อ่าน 60 ครั้ง
วันที่ 01 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:35:23:AM