_PRINT 


ข่าว : พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กำลังพลที่ เข้ารับการตรวจสอบการฝึก "ราชวัลลภเริงระบำ"
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กำลังพลที่
เมื่อวันที่ ๒๙  พ.ค.๖๐  เวลา ๑๑๐๐  พ.ท.พิเชษฐ์    ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการฝึกทหารประกอบดนตรี "  ราชวัลลถเริงระบำ " ( Hop t
เมื่อวันที่  ๒๙  พ.ค. ๖๐ เวลา ๑๑๐๐  พ.ท.พิเชษฐ์   ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้ เข้าร่วมการแข่งขันการฝึกทหารประกอบดนตรี " ราชวัลลภเริงระบำ " ( Hop to the Bodies Slams ) ในระดับ กรม ป.๓ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับ พล.ร.๓ โดยประกอบพิธี ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.และ บร.ป.๓ พัน.๘ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.ณัฐกิจ ใยแก้ว
อ่าน 59 ครั้ง
วันที่ 02 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:31:22:AM