_PRINT 


ข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี
เมื่อวันที่  ๓๐  พ.ค.๖๐ เวลา ๑๘๐๐  พ.ท.พิเชษฐ์    ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘ และภรรยา คุณนภารัตน์   ไชยทองศรี  ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุตรกำลังพลที่
เมื่อวันที่ ๓๐  พ.ค.๖๐  เวลา  ๑๘๐๐  พ.ท.พิเชษฐ์     ไชยทองศรี   ผบ.ป.๓ พัน.๘  และภรรยา คุณนภารััตน์   ไชยทองศรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุตรกำลังพลที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่กองทัพบกกำฟหนด โดยมอบทุนการศึกษา ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.และ บร.ป.๓ พัน.๘ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.ณัฐกิจ ใยแก้ว
อ่าน 63 ครั้ง
วันที่ 02 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:36:17:AM