_PRINT 


ข่าว : พิธีแสดงตนเป็นพุทมามกะของทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๐
พิธีแสดงตนเป็นพุทมามกะของทหารใหม่ผลัดที่
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๐  เวลา ๐๙๐๐ หน่วยได้นำทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๐ จากหน่วยฝึกทหารใหม่ ไปกระทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อที่จะแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา โดยได้นำทหารใหม่ไปแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดอดุลแก้วมอดี ต.ศิลา  อ.เมือง  
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๐  เวลา ๐๙๐๐  หน่วยได้นำทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๐ จากหน่วยฝึกทหารใหม่ ไปกระทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อที่จะแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา โดยได้นำทหารใหม่ไปแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดอดุลแก้วมอดี  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น และหลังจากแสดงตนเป็นพุทธมามกะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ช่วยกันพัฒนาทำควมสะอาดลานวัดเพื่อความเปนระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.ณัฐกิจ ใยแก้ว
อ่าน 52 ครั้ง
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:33:37:AM