_PRINT 


ข่าว : พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันที่ ๑๖  มิ.ย.๖๐   เวลา ๐๙๐๙  พ.ท.พิเชษฐ์      ไชยทองศรี   ผบ.ป.๓ พัน.๘  ได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและยังได้ให้โอวาทแก่
เมื่อวันที่  ๑๖  ม.ย.๖๐  เวลา ๐๙๐๙  พ.ท.พิเชษฐ์   ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘ ได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและยังได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป  โดยประกอบพิธ๊ ณ ห้องพิธ๊การ  ป.๓ พัน.๘ โดยมีนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.ณัฐกิจ ใยแก้ว
อ่าน 77 ครั้ง
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:30:58:AM