_PRINT 


ข่าว : ตรวจสภาพความพร้อมรบ ร้อย.ป. เตรียมพร้อม ทภ.๒
ตรวจสภาพความพร้อมรบ
เมื่อวันที่ ๑๙  มิ.ย.๖๐  เวลา ๑๐๐๐  พ.ท.พิเชษฐ์      ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘  ได้เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบ ร้อย.ป. เตรียมพร้อม ทภ.๒ ประจำปี  ๒๕๖๐ โดยทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ ร้อย.ป. เตรียมพร้อม ทภ.
เมื่อวันที่  ๑๙  มิ.ย.๖๐  เวลา  ๑๐๐๐   พ.ท.พิเชษฐ์       ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘  ได้เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบ  ร้อย.ป. เตรียมพร้อม ทภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๐  โดยทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ ร้อย.ป. เตรียมพร้อม  ทภ.๒ ณ สนามฟุตบอล ป.๓ พัน.๘  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.ณัฐกิจ ใยแก้ว
อ่าน 79 ครั้ง
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:31:08:AM