_PRINT 


ข่าว : ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  ๒๑  มิ.ย.๖๐ เวลา  ๐๘๑๕  พ.ท.พิเชษฐ์     ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘  ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมให้การต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์    จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/หัวหน้า คสช. และคณะที่ได้เดินทางมาปฏิบัติ
เมื่อวันที่  ๒๑  มิ.ย.๖๐  เวลา  ๐๘๑๕  พ.ท.พิเชษฐ์      ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘  ได้นำกำลังพล นายทหาร  นายสิบ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์   จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี/หัวหน้า คสช. และคณะที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการ ในพื้นที่  จว.ขก.  ณ  ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ข่าวโดย : ส.อ.ณัฐกิจ ใยแก้ว
อ่าน 67 ครั้ง
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:29:53:AM