_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่า
กิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่า
เมื่อวันที่ท  ๒๒  มิ.ย.๖๐  เวลา  ๐๙๐๐ พ.ท.พิเชษฐ์     ไชยทองศรี   ผบ.ป.๓ พัน.๘  ได้เป็นประธานในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภักดี ประจำปี ๒๕๖๐  ณ บริเวณหลังอาคารหน่วยฝึก
เมื่อวันที่ ๒๒  มิ.ย.๖๐  เวลา  ๐๙๐๐  พ.ท.พิเชษฐ์     ไชยทองศรี    ผบ.ป.๓ พัน.๘  ได้เป็นประธานในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภักดี  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ บริเวณ  หลังอาคารหน่วยฝึก ป.๓ พัน.๘  โดยมีกำลังพลนายทหาร  นายสิบ  พลทหาร  และครอบครัวกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.ณัฐกิจ ใยแก้ว
อ่าน 64 ครั้ง
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:28:32:AM