_PRINT 


ข่าว : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ ๒๓  มิ.ย.๖๐  พ.ท.พิเชษฐ์   ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ" ประชารัฐร่วมใจ ถวายความจงรักภักดี " โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อ.สระใคร  ประชาชนในพื้นที่ นักศึกษาวิชาทหาร แ
เมื่อวันที่ ๒๓  มิ.ย.๖๐   พ.ท.พิเชษฐ์      ไชยทองศรี  ผบ.ป.๓ พัน.๘  ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระกียรติ   ตามโครงการ " ประชารัฐร่วมใจ ถวายความจงรักภักดี " โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อ.สระใคร  ประชาชนในพื้นที่ นักศึกษาวิชาทหาร   และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์  บ้านนาไหม  หมู่ ๑๒  ต.สระใคร  อ.สระใคร  จ.หนองคาย  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.ณัฐกิจ ใยแก้ว
อ่าน 68 ครั้ง
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:30:48:AM