_PRINT 


ข่าว : ประดับเครื่องหมายยศ
ประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๐ พ.ท.พิเชษฐ์ ไชยทองศรี ผบ.ป.๓ พัน.๘ เป็นประทานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้โอวาทแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ผลการปฏิฐัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๐ พ.ท.พิเชษฐ์ ไชยทองศรี ผบ.ป.๓ พัน.๘ เป็นประทานในพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้โอวาทแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.อธิฐาน มิ่งขวัญ
อ่าน 73 ครั้ง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:29:05:AM