_PRINT 


ข่าว : ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ พ.ท.พิเชษฐ์ ไชยทองศรี ผบ.ป.๓ พัน.๘ และคุณนภารัตน์ ไชยทองศรี ประธานชมรมแม่บ้าน พร้อมด้วยแม่บ้าน ป.๓ พัน.๘ ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้กับจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๐๐๐ ดอก ณ ห้องเก็บดอกไม้จันทน์พระราชทานชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผลกา
เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ พ.ท. พิเชษฐ์ ไชยทองศรี ผบ.ป.๓ พัน.๘ และคุณนภารัตน์ ไชยทองศรีั ประธารชมรมแม่บ้าน พร้อมด้วยแม่บ้าน ป.๓ พัน.๘ ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.อ.อธิฐาน มิ่งขวัญ
อ่าน 41 ครั้ง
วันที่ 28 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:28:16:AM