_PRINT 


ข่าว : เมื่อ ๘ ก.ค.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๑๐๐ พ.ท.ชูรัช ตันเลิศ ผบ.ป.พัน.๘ พบปะกำลังพล
เมื่อ
เมื่อ ๘ ก.ค.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ พ.ท.ชูรัช  ตันเลิศ ผบ.ป.พัน.๘ พบปะกำลังพลเพื่อชี้แจงเน้นย้ำนโยบายของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปลูกจิตสำนึกของกำลังพล ให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ณ ห้องอบรม ป.พัน.๘ ร้อย.๑ จำนวนผู้เข้ารับฟั

เมื่อ  ๘ ก.ค.๕๘    เวลา ๑๐๐๐ – ๑๑๐๐ พ.ท.ชูรัช ตันเลิศ  ผบ.ป.พัน.๘  พบปะกำลังพลเพื่อชี้แจงเน้นย้ำนโยบายของผู้บังคับบัญชา     ตลอดจนปลูกจิตสำนึกของกำลังพล ให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  ณ ห้องอบรม  ป.พัน.๘ ร้อย.๑   จำนวนผู้รับฟังคำชี้แจง ๒๔๐ นาย


ข่าวโดย : ส.ท.อธิวัฒน์
อ่าน 1233 ครั้ง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:37:28:AM