_PRINT 


ข่าว : เมื่อ 27-29 ก.ค.58 พ.ท.ชูรัช ตันเลิศ ผบ.ป.พัน.8 ได้จัดรถน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว
เมื่อ
เมื่อ 27-29 ก.ค.58 พ.ท.ชูรัช ตันเลิศ ผบ.ป.พัน.8 ห้วงการฝึกภาคกองพัน ป.สมทบ หน่วย ป.พัน.8 ได้จัดรถน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว ช่วยเหลือหน่วยงานราชการที่ประสบภัยแล้ง ณ โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ และได้จัดกิจกรรมสอนเสริม
เมื่อ 27-29 ก.ค.58 ก.ค.58 พ.ท.ชูรัช  ตันเลิศ ผบ.ป.พัน.8 ห้วงการฝึกภาคกองพัน ป.สมทบ หน่วย ป.พัน.8 ได้จัดรถน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว ช่วยเหลือหน่วยงานราชการที่ประสบภัยแล้ง ณ โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ และได้จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนมีความรู้รักสามัคคี การประหยัด และห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : ส.ท.อธิวัฒน์
อ่าน 1144 ครั้ง
วันที่ 04 สิงหาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:31:47:AM