_PRINT 


ข่าว : พ.ท.ชูรัช ตันเลิศ ผบ.ป.พัน.๘ อบรมกำลังพล เรื่อง ค่านิยมและมาตรฐานกองทัพบก และ เรื่องที่ ผบ.ทบ. ชี้แจงและสั่งการ ณ ห้องอบรม ป.พัน.๘ ร้อย.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ มีผู้ที่รับการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน และทหารกอง
พ.ท.ชูรัช
 พ.ท.ชูรัช ตันเลิศ ผบ.ป.พัน.๘  อบรมกำลังพล  เรื่อง ค่านิยมและมาตรฐานกองทัพบก  และ เรื่องที่  ผบ.ทบ.   ชี้แจงและสั่งการ ณ ห้องอบรม  ป.
 พ.ท.ชูรัช ตันเลิศ ผบ.ป.พัน.๘  อบรมกำลังพล  เรื่อง ค่านิยมและมาตรฐานกองทัพบก  และ เรื่องที่  ผบ.ทบ.   ชี้แจงและสั่งการ ณ ห้องอบรม  ป.พัน.๘  ร้อย.๑  เมื่อวันที่  ๑๒ พ.ค.๕๘  เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐   มีผู้ที่รับการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน และทหารกองประจำการ เข้ารับการอบรม   จำนวน ๒๒๕ นาย

ข่าวโดย : ส.ท.อธิวัฒน์
อ่าน 1279 ครั้ง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:37:55:AM